April Jackpot Drawing: April 11

May Jackpot Drawing: May 9

June Jackpot Party: June 13

July Jackpot Party: July 11

August Jackpot Party: August 8

September Jackpot Party: September 12

October Jackpot Party: October 10

November Jackpot Party: November 14

December Jackpot Party: December 12